“Với khả năng quản lý hiệu quả các tập tin thiết kế và các tài liệu trọng yếu khác, chúng tôi đã có thể cải thiện quản lý chất lượng và giảm thiểu các khiếu nại về chất lượng của chúng tôi”

- Paul Ellison, Giám Đốc Quản Lý Thông Tin Doanh Nghiệp, Fläkt Woods"

Đăng ký ngay từ bây giờ để nhận bản Dùng Thử miễn phí M-Files trong 30 ngày bằng ngôn ngữ của quý vị và trải nghiệm phương pháp đơn giản hóa cho việc:

M-Files - Thông Tin được Hỗ Trợ bởi Siêu Dữ Liệu

Giải pháp Quản Lý Nội Dung Doanh Nghiệp (ECM) M-Files chuyển đổi cách doanh nghiệp quản lý, bảo mật và chia sẻthông tin bằng phương pháp định hướng siêu dữ liệu, giúp tổ chức và xử lý nội dung dựa trên bản chất của nội dung hơn là nơi chứa nội dung

Hàng ngàn doanh nghiệp tại hơn 100 quốc gia dùng giải pháp M-Files tại doanh nghiệp, trong môi trường điện toán đám mây hay trong các môi trường kết hợp để cải thiện năng suất và chất lượng và để đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn ngành, trong đó có các công ty như AstraZeneca, Parker Hannifin và EADS.

Giải pháp M-Files cung cấp khả năng quản lý nội dung và tài liệu theo cách mà: dễ tìm hiểu và sử dụng, đáng tin cậy, hiệu quả và an toàn – mà không phá vỡ ngân sách của quý vị. Không giống như bất kỳ giải pháp quản lý thông tin nào khác, giải pháp M-Files làm tăng năng suất của nhân viên mà không đòi hỏi sự thay đổi về cách thức nhân viên làm việc! Nhờ có giải pháp M-Files, quý vị có thể cải thiện luồng công việc, tăng mức độ tái sử dụng thông tin, loại bỏ sự dư thừa, kiểm soát nội dung an toàn và tránh các xung đột và mất dữ liệu – tất cả đều có trong một giải pháp kết hợp với Windows Explorer

Hãy loại bỏ sự phức tạp ra khỏi việc quản lý, tìm kiếm và theo dõi thông tin và các quy trình trên toàn công ty của quý vị. Cùng với bộ các giải pháp Quản Lý Nội Dung Doanh Nghiệp (ECM) M-Files, quý vị có thể tự động hóa các quy trình và luồng công việc kinh doanh của quý vị dễ dàng và hiệu quả – mà không đòi hỏi chi phí đào tạo và cài đặt tốn kém.

Để có thêm thông tin về các giải pháp M-Files và công ty, vui lòng truy cập www.m-files.com.

Liên Hệ với Chúng Tôi – Các Chuyên Gia Quản Lý Tài Liệu của Quý VịQuý vị có câu hỏi gì về M-Files, hoặc về việc mua sản phẩm của chúng tôi cho tổ chức của quý vị hay không? Quý vị có cần trợ giúp trong việc lựa chọn hệ thống quản lý nội dung hay quản lý tài liệu doanh nghiệp để đáp ứng các nhu cầu của quý vị hay không? Liên hệ với chúng tôi hoặc đối tác M-Files tại địa phương của quý vị: www.m-files.com.

Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị về các vấn đề kỹ thuật: www.m-files.com.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ bằng một số ngôn ngữ, vì vậy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo ngôn ngữ quý vị muốn.

Tải về PHẦN MỀM DÙNG THỬ MIỄN PHÍ trong 30 ngày - gói dùng thử sẵn có cho 24 phiên bản ngôn ngữ!

M-Files cung cấp giải pháp quản lý tài liệu thực tiễn và giá cả phải chăng